Hae tästä blogista

Blogiarkisto

QDG

QDG

tiistai 6. tammikuuta 2015

Katsaus liiketoimintatiedon hyödyntäjiin, ripaus osaamisesta ja työvälineistä
Katsaus liiketoimintatiedon hyödyntäjiin, ripaus osaamisesta ja työvälineistä

“Don't practice until you get it right. Practice until you can't get it wrong.”
- Unknown

Hyvä ystäväni pyysi minua vuonna 2007 osallistumaan vuoden 2008 Tukholma Maratonille. Ajattelin heti, että nyt puhutaan jostain, mitä en varmasti pysty toteuttamaan. Enhän ollut juossut aiemmin 10 kilometriä pidempää matkaa.   
Uteliaisuus asiaa kohtaan kuitenkin heräsi ja tein pientä perehtymistä asiaan. Huomasin nopeasti, että tarvitaan aikaa, tapa harjoitella ja työvälineet (juoksukengät, oma moottori kohtuullisessa kunnossa ja sen tehostaminen).
Juostava matka tuntui pitkältä, mutta kun asian pilkkoo osiin, niin kiinnostus kasvoi ja idea alkoi vaikuttaa loistavalta ja jollain tavalla mahdolliselta.

“Tuotteeseen perehtyminen auttaa havainnollistamaan mahdollisuudet ja kasvattaa motivaatiota käyttää sitä sekä lisää selkeästi uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin.”

Kyllä, koko matka tuli "suoritettua".  


Yksi mielenkiintoisimmista kirjoista, joita olen lukenut, on kirja Ultramaratoonari (Dean Karnazes). Tutustu Deaniin esimerkiksi täällä: http://www.ultramarathonman.com/web/


“Päättäväisyys ja tahto ovat huima voimavara.”

Liiketoimintatiedon hallinnan sateenvarjon alle mahtuu paljon asioita ja aihealueita jos ajatellaan osaamista, tietotaitoa, työvälineitä, käyttäjiä ja organisaatioita.

Ovatko mm. alla olevat kysymykset tuttuja?

 - Mistä saan tämän tiedon?
 - Kenen vastuulle tämän tiedon tuottaminen kuuluu?
 - Mikä olikaan se paikka, mistä löydän tärkeät raportit?
 - Voidaanko minulle tärkeä tieto lisätä tähän sovellukseen?

Vastuut, tiedon omistajuus ja prosessit sekä hallinta- ja palvelumallit…… melko tärkeitä asioita, vai mitä?

Tässä blogitekstissä pohdin hieman karkealla tasolla, keitä ovat liiketoimintatiedon hallinnan ja analytiikan hyödyntäjät, minkälaista osaamista teknologiamielessä tarvitaan ja mitä Qlik-teknologian työvälineitä voidaan hyödyntää.

Loppukäyttäjälle liiketoimintatiedon hyödyntäminen ja analysoinnin tulee olla mahdollisimman helppoa ja nopeaa sekä sisällöllisesti riittävän kattavaa ja tieto luotettavaa. Tällöin analytiikan työvälineiden käytön kynnys on paljon matalampi.

”Qlikview tarjoaa loppukäyttäjälle helppokäyttöisen AccessPoint portaalin. Yksi paikka ja kaikki tarvittava tieto löytyy samasta paikasta joko PC:n tai mobiililaitteen kautta”. 

Oma näkökulmansa on myös se, miten käytettäväksi raportointi tai analytiikan sovellus on tehty. Käytettävyydestä ajatuksia jatkossa toisessa tekstissä sopivassa kohtaa.

Jos poraudutaan hieman teknisempään näkökulmaan, niin osaaminen teknisemmillä käyttäjillä kohdistuu Qlikview teknologiaan, arkkitehtuuriin, analytiikka sovelluksiin, tapoihin toimia, parhaisiin käytäntöihin, käytettävyyteen, käyttöliittymä- ja data esitystavan visualisointiin. Tämä onkin melkoisesti kehittyvä maailma ja jatkuvalla asiaan perehtymisellä se avaa uusia ideoita ja mahdollisuuksia.


“Business Discovery enables everyone to create insight. It’s about workgroups, departments, and entire business units having access to the data they need to make better decisions.”
- Qlik.com
  


Tiedonhallinnan ja Analytiikan hyödyntäjät

Ok..ok kaikki me prosessoimme päivittäin huikeaa määrää tietoa ja sitä hyödyntäen teemme päätöksiä tai ratkomme haasteita. Esimerkiksi Qlikview personal edition tuotteella voisin seurata kodin sähkönkulutuksen vuosi tai kuukausi trendejä rinnakkain esimerkiksi säätietojen tai muun vertailutiedon kanssa.

Monesti olen myös kuullut sanottavan, että tulisiko tiedon olla avointa kaikille. Nooh..aika näyttää.

Yksi tärkeimpiä Business Intelligence tai Enterprise information management (liiketoimintatiedon hallinta) projektin alun asioista on miettiä, ketkä ovat tiedon käyttäjiä ja toisaalta ketkä omistavat tiedon.  

Ylätasolla lähtisin ensin miettimään käyttäjiä alla olevan listan kautta:

- sisäiset käyttäjät
- ulkoiset käyttäjät
- julkiset käyttäjät.

Näiden käyttäjäkokonaisuuksien välillä tiedontarve on selkeästi erilaista. Puhutaan siis ajatuksella, että yritys tuottaa tietoa yllä mainituille tahoille.
Julkisia käyttäjiä on paljon mutta monesti heille tarjotaan pienempi eritysluonteisempi tiedon kokonaisuus. Kun taas suhteessa edelliseen, sisäisten käyttäjien määrä on pienempi, mutta tiedon tarjoama on laajempi.    

Qlikview arkkitehtuuri tukee yllä mainittua ryhmittelyä tarjoamalla palvelin vaihtoehtoja:

sisäinen palvelin
- extranet palvelin
- julkiseen käyttöön Information Access Server.

Julkiset käyttäjät

Julkisessa raportoinnissa tiedon löytäminen, sen tarkoituksen ymmärtäminen ja sovelluksen käytettävyys ovat melko kriittisiä tekijöitä.
Mieti...iso osa maapallon noin 7 miljardista ihmisestä voisi olla sinun avoimen, julkisen raporttisovelluksen käyttäjiä. Toki, jos kielivalinta on suomi, niin raporttisovelluksen hyödyntäjien lukumäärä supistuu melkoisesti.

"Globaalisti lokaali....vai miten se nyt menikään".

Ulkoiset käyttäjät

Ulkoisessa (Extranet) raportoinnissa palvellaan useasti yrityksen ulkoista sidosryhmää. Monesti raportin tulee olla määrämuotoinen ulkoasultaan ja sisällöltään. Ainakin julkishallinnon sektorilla raportointi voi perustua myös lakisääteiseen tarpeeseen.

Sisäiset käyttäjät

Sisäisten analytiikan ja raportoinnin käyttäjien tietomassa ja raportoinnin tarve on usein hyvin laaja.

Alla on lueteltu karkeasti yrityksen rakennetta kuvaavat organisaatio tasot:

hallitus tai muu sidosryhmät
- ylin- ja strateginen johto
- keskijohto
- operatiivinen johto
- operaatiot.

Tässä on muutama esimerkinomaisesti Qlikview työväline mahdollisuuksista organisaation tasojen osalta.

Sidosryhmä
QlikView
Omistajat + ulkoiset tahot (mm. viranomaiset)
Jakelu:
mm. Extranet server, IAS server, Access point
Raportti tyyppi:
Pdf, dashboard,
Ylin ja strateginen johto
Jakelu:
QlikView publisher/ server, AccessPoint,
Raportti tyyppi:
Dashboard, QV sovellukset, Pdf
Keskijohto
Jakelu:
QlikView publisher/ server, AccessPoint, Desktop
Raportti tyyppi:
Dashboard, QV sovellukset, AdHoc raportit, Pdf, Pivot (porautuminen) analyysiraportit
Operatiivinen johto
Jakelu:
QlikView publisher/ server, AccessPoint, Desktop
Raportti tyyppi:
Dashboard, QV sovellukset, AdHoc raportit, Pdf, Pivot (porautuminen) analyysiraportit , detalji raportit
Operaatiot
Jakelu:
QlikView publisher/ server, AccessPoint
(Intranet/Extranet)
Raportti tyyppi: QV sovellukset, Vakioraportit, Pdf

Liiketoimintatiedon hallinnan ja analytiikan sisältö voidaan tuottaa tarpeen mukaan ns. ylhäältä alas tai alhaalta ylös menettelyllä.
Ensin määritetään ja toteutetaan tärkeimmät strategian mukaiset mittarit ja tehdään ne ylimmälle johdolle. Tai sitten lähdetään operatiivisen tason detalji-tiedoista ja niistä johdetaan edellä mainitut ylemmän tason KPI-mittarit.
Tärkeä on kuitenkin tuottaa kattavia ja informatiivisia tilannekuvia. Ne mahdollistavat kokonaiskuvan hallinnan ja tilannetietoisuuden. Linkitä tilannekuvat tiedon tarkemmalle tasolle ja näin pääset helposti analysoimaan syitä tarkemmin.  

Yllämainittujen ylätason käyttäjäryhmäjaottelun lisäksi voidaan listata karkeasti vielä eri rooleja ja vastuita Business Intelligence tontilla:

- loppukäyttäjä
- pääkäyttäjä
- järjestelmän hallinnoija
- BI ympäristön hallinnoijat
- kehitysryhmä ja sen vastaava
- tiedon omistaja
- järjestelmän omistaja
- palvelu ja projektipäälliköt
- BI ”osaamiskeskus”
- muut sidosryhmät.

Osaaminen

Pitää luoda motivaatio hyödyntää informaatiota".

Motivaatiota lisää, jos saat hyödyntää informaatiota, osaat käyttää sovellusta, luotat tietoon, tieto esitetään selkeällä tavalla hyvin visualisoituna ja mikä on tärkeintä.. tarvittaessa löydät apua.

Hyvä lähtökohta osaamisen tarkasteluun on Qlikin tarjoama kurssitarjoama:

business käyttäjä (Business Users)
- kehittäjät (Developers)
- käyttöliittymä suunnittelijat (UI Designers)
- järjestelmän hallinnoijat (System Admins).
Business käyttäjä

Qlikview ympäristössä Business-käyttäjä on pääosin tiedonlukija. Tiedon hän joko hakee itse AccesPoint portaalista, katsoo tilannekuvan, analysoi syitä ja seurauksia sovelluksesta tai se tuotetaan vaikka PDF:nä sähköpostiin tai tulosteena palaveriin.
Business-käyttäjä ei tarvitse päivien kestoista koulutusta omaksumaan esimerkiksi rakennetun QlikView-sovelluksen toiminnallisuuksia tai miten hän navigoi AccessPoint portaalissa.

Kehittäjät

Kehittäjät, useasti asiakasorganisaatiossa raportointijärjestelmän pääkäyttäjät, tarvitsevat hieman laajempaa osaamista. Qlikview-maailmassa puhutaan Developer- ja Designer-kokonaisuuksista. Molemmissa hyödynnetään QlikView desktop-tuotetta, millä sovellukset rakennetaan. Tieto päivitetään ja julkaistaan QlikView Publisher ja Serveriä hyödyntäen.

- Developer osaaminen kohdistuu mm. tiedon rajapintoihin, datan latauksiin ja tietomallinnukseen. Periaatteessa tietovarastoinnin opit ja SQL kielen tuntemus ovat tässäkin validia osaamista.
- Designer osa-alue koskee mm. itse raporttisovelluksen rakentamista, käyttöliittymän toiminnallisuuksia, tiedon esitystavan toteutusta.   

Qlikview designer ja developer koulutukset ovat muutaman päivän kokonaisuuksia. Tutustu ihmeessä täällä: http://www.qlik.com/fi/services/training .

Käyttöliittymäsuunnittelijat

Käyttöliittymäsuunnittelija luo sovelluksen visualisoinnin ja käytettävyyden aspektit. Yleensä heillä on visuaalisensuunnittelijan koulutus ja tuntemus käyttöliittymäsuunnittelusta eri järjestelmissä.

Järjestelmähallinnoijat

Qlikview Administraattorit asentavat palvelimet, ylläpitävät ja kehittävät niitä. Tähän osa-alueeseen Qlikillä on omat koulutukset.
  
“The better you understand your market and its opportunities, the better you will be able to apply creativity”.
- Philip Kotler


Loistavaa Tammikuuta 2015 kaikille!  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.