Hae tästä blogista

Blogiarkisto

QDG

QDG

torstai 20. elokuuta 2015

Mustetta käyttöliittymässä

Mustetta käyttöliittymässä

Historiassa voidaan tunnistaa värien, muotojen ja eri esitystapojen merkitys asioiden kommunikoinnissa. Asioista ilmaistiin brutaalisti vaan ne mitkä olivat elämiselle ne kaikkein tärkeimmät. Kaukaisessa historiassa esimerkiksi saaliit saatettiin kuvata luolien seinillä symboloimaan menestystä, yhteisön hierarkiat ja statukset kuvattiin kenties tietyin merkein ja visuaalisin keinoin. Näiden asioiden kommunikointi oli eräänlainen tilannekuva pienemmän yhteisön elämän tilanteesta.
Tänä päivänä analytiikassa mustetta upotetaan käyttöliittymään kertomaan hyvin monia eri asioita. Tiedon avoimuus ja laajuus sekä tiedon käyttäjäkunnan hurja kasvu luovat sekä haasteita esittämiseen, että mahdollisuuksia rikkoa rajoja.
"Tietynlainen anarkia tiedon visualisoinnissa on välttämättömyys. Toisaalta parhaat käytännöt luovat selkeän etenemistavan".
Lähdin pohtimaan tätä muste tasapainoa seuraavien asiakokonaisuuksien kautta ja mausteena ripaus assosiaatioita Qlik teknologiaan.
Mielestäni hyvä lähtökohta sovelluskehityksessä tiedon visualisoinnille sisältää alla listattujen kokonaisuuksien huomioonottamisen. Tiedän, lista ei ole täydellinen, mutta jos pohdit näitä niin olet oikealla suunnalla.
- tarkoitus
- numerot ja niiden esittäminen
- esitystavat ja tekniikat
- käyttöliittymän visuaalisuus
- ohjeet ja opastus

1. Analytiikka sovelluksen tai sovellus kokonaisuuden tarkoitus.

Sovelluskehityksen alkuvaiheessa anna itsellesi aikaa määrittää tarkoitus eli miksi olette tekemässä juuri tätä kokonaisuutta. Olen varma, että säästät aikaa ja rahaa ja pääset parempaan lopputulokseen.  Tarkoituksen selkeytyminen tehostaa myös vaatimusten määrittelyä. Kun taas vaatimusten hahmottuminen antaa perspektiiviä visuaaliseen ja käytettävyyden suunnitteluun.
Tässä muutama kohta mitä voi pohtia:
 - mihin kysymyksiin sovelluksen tulee vastata
- peilaako nämä informaatio tarpeet yrityksen strategian tärkeisiin kulmakiviin
- kenelle me tätä teemme (sisäinen, ulkoinen tai julkinen) 
onko jotain informaatiota mitä joudumme rajoittamaan (avoimuus) ja miksi
- millä tavalla tämä sovellus luo lisäarvoa vs muu mahdollinen analytiikka ja raportointi
- onko kyse pidemmän vai lyhyemmän ajan informaatiotarpeesta.

“Tilannekuvan tulee kertoa oikeat asiat, oikeille henkilöille oikealla tavalla tuotettuna ja jaettuna".
 Olen käyttänyt jonkin aikaa urheilukelloa tai “älykelloa” kuten jossain mainitaan. Hämmästyin kuinka paljon informaatiota ne voivat tuottaa päivässä. Dataa kertyy tarvittaessa eri urheilulajeissa kuten golf, juoksu, pyöräily ja uinti. Kello kertoo sään, unen eri tasot, askel mittauksen, voi soittaa musiikkia ja saat notifikaatiot puhelimen viesteistä. Informaation jakelu tapahtuu esim. puhelimen kautta tilannekuva portaalissa.
Itselleni tämä antaa hyvää informaatiota harrastuksissa ja lisää motivaatiota parantaa terveyttä ja toivottavasti kasvattaa kuntoa. Tarkoitus löytyi ja samalla valmis mittaristo informaation tarkasteluun.

2. Numeroiden esittäminen

Numeroiden esittäminen analytiikka käyttöliittymässä on taidetta hyödyntäen perusperiaatteita. Ilman selkeää tapaa toimia muste leviää ja vie fokuksen. Numeroiden esittäminen sisältää monia eri asioita ja otan tässä esille vain muutamia kohtia.
Numeroiden muoto, esimerkiksi desimaali tarkkuus voi olla merkitsevä asia. Numeroiden koolla voidaan korostaa esim nykyhetkeä. Informaation esittäminen eri väreillä nostaa esiin eri perspektiivejä samoista asioista.
Stephen Few puhuu kahdesta yleisestä käytännöstä lähtökohdaksi:
Vapaasti tulkittuna ne ovat 1) Korosta sinulle tärkeää tieto  ja 2) organisoitarvittava tieto niin, että se kertoo viestin niin selkeästi kuin mahdollista.
Kuva QlikSense sovelluksesta:


Kuvassa pääasialliset mittarit on ryhmitelty ja korostettu tilannekuvan vasemmalla reunalla. Asioiden välistä suhdetta kertovat “pie chart” ja “ line chart” ovat myös ryhmitelty selkeästi vastaavin informaatio kokonaisuuksin. Asiayhteys löytyy, eikös !
Vinkki:
Qlikin Patrik Lundblad blogi “First Pillar of Mapping Data to Visualizations: Data Attributes” on mielenkiintoista luettavaa asiaan liittyen.

http://www.qlik.com/us/blog/posts/patrik-lundblad/mapping-data-to-visualizations-data-attributes


3. Esitystavat

Lisätään mustetta analytiikka sovelluksen käyttöliittymään ja pohditaan muutamia asioita informaation esitystapoihin liittyen.
"The effectiveness of information visualisation hinges on two things: its ability to clearly and accurately represent information and our ability to interact with it to figure out what information means". - Stephen Few
Informaation visualisoinnilla on tärkeää herättää kiinnostusta selkeästi ja jäsennellysti sekä luoda datan tulkitseminen mahdollisimman helpoksi. Muistetaan kuitenkin, että muidenkin tulee ymmärtää mitä me kullakin datan esitystavalla kerrotaan.
Yksinkertaistaminen on helpoin tapa selkeyttää esitettävää tietoa. Yksinkertaistaminen on jopa välttämättömyys, kun mietitään esim. analytiikan esittämistä esim. mobiililaitteissa. Priorisoidaan tärkeimmät asiat ensisijaisesti esille, luodaan linkkejä tarvittaessa tarkempiin tietoihin.
Informaatio pitää tuoda esille siis ymmärrettävästi. Esim. numerot tarvitsevat selitteen. Nimike joka kuvaa asiaa tulee olla selkeä, jotta käyttäjä ymmärtää tarkoituksen.
Data esitettynä eri väreillä, kuten alla, kertoo vain asioiden suhteita, tietämättä tarkemmin mistä on kyse.Hyvä - neutraali - huono
Numeroiden tai arvojen korostaminen tai esittäminen eri väreillä on myös selkeä, ellei jopa psykologisesti perusteltava tapa esittää asioita. Esimerkiksi punainen viittaa negatiiviseen arvoon, vihreä kertoo suunnan oleva oikea ja keltainen herättää huomion ja viittaa raja-arvon olevan lähellä.
Kun lisätään väreille raja-arvojen selitteet, niin tiedetään hieman enemmän asioiden suhteuttamisesta.
Nimikkeen lisääminen raja-arvojen lisäksi on askel lähemmäs ymmärrettävämpää esitystapaa.

Lisätään kuvaus asiasta, niin asia selkenee melkoisesti.Esimerkit on otettu Qlikin QlikSense demosta. Tutustu siihen lisää täällä:
Asian esitystapa on siis oleellinen.  Alla on sama data ja valinnat esitettynä pie chartina ja bar chartina.
Kummassa sinun mielestä asioiden väliset suhteet tulee tarkemmin esiin?Asioiden esitystavat on myös merkityksellisiä jos BI tuote ei responsiivisesti skaalaudu eri laitteille esim pc ja tabletit. QlikSensen teknologia mahdollistaa saman sovelluksen käytön eri laitteilla.
Vinkki:
Qlikin Patrik Lundblad blogi “Second Pillar of Mapping Data to Visualizations: Visual Encoding” nostaa esiin mm. edellä mainittuja asioita.

4. Käyttöliittymän visuaalisuus
Käyttöliittymän visualisointi on osaksi yllämainittuja numeroiden ja esitystapojen oikeaa esittämistä.
Usein analytiikka sovellus sisältää kokonaisuudet kuten tilannekuva, analyysit ja raportit. Näiden visualisoinnissa korostuu eri asioita. Tilannekuva tuo tärkeimmät asiat esiin, analyysi välilehdessä korostuu syyt ja suhteet ja raportti kokonaisuudessa poraudutaan pienempiin tarkempiin asiakokonaisuuksiin ja monesti yksittäisiin tapahtumiin asti.
Stephen Few mainitsee kirjassaan "Information Dashboard Design" kolmetoista virhettä tilannekuva (dashboard) suunnittelussa. Esimerkiksi, että datan asiayhteydet esitetään epätarkasti ja informaatio ryhmitellään huonosti. Ei siis ole sama miten muste levitetään käyttöliittymään. 
Mielestäni on myös tärkeää miettiä kenelle tilannekuva rakennetaan. Esimerkiksi julkiseen käyttöön tuleva analytiikka sovellus tulee olla selkeä, käytettävyyden todella hyvää tasoa sekä sisältää tarvittavat ohjeistukset.
Hyvä käyttöliittymä visualisointi helpottaa analysointia ja parantaa käytettävyyttä.
Alla olevassa esimerkki kuvassa dashboardiin on kerätty tärkeimmät mittarit ja ne on ryhmitelty selkeästi. Lisäksi filtteröinti on pidetty yksinkertaisena ja selkeänä.
Vinkki:
Qlikin Patrik Lundblad blogi “Third Pillar Of Mapping Data To Visualizations: Usage” viittaa mm. tähän asiaan loistavin esimerkein.


5. Ohjeet ja opastus

Ohjeet ja selitteet asioille on merkittävä osa analytiikkaa sovelluksen kokonaisuutta. Ne mm. auttavat navigoimaan, ymmärtämään asiayhteydet sekä KPI mittareiden tarkoituksen.
Kuvassa Qlik demosivujen Qlikview sovelluksen aloitussivulle on tehty kuvaus sovelluksesta. 

Selitteet ja ohjeet ovat joko esillä sovelluksen käyttöliittymässä tai ne saa esille dynaamisesti vaikka tehtyä info painiketta painamalla.Näen, että näiden asioiden osaaminen ja pohtiminen on hyvin tärkeä osa analytiikka sovelluskehityksen osaamista. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.